Woman and child in cosy home with Sweeney Oil Logo and text in Irish

Bígí ag éisteacht chun Dearbhán €300 ó Sweeney Oil a bhuachan!

Bígí ag éisteacht chun Dearbhán €300 ó Sweeney Oil a bhuachan!

  • Luach níos mó ná €10,000 de dhuaiseanna le tabhairt amach! Duaiseanna laethúla €25 agus buaiteoir amháin €300 gach seachtain.

Conas a oibríonn sé:

Tune In! Éist le Raidió Na Gaelthachta le fáil amach conas dul isteach. Beidh an comórtas ar an aer ar feadh 4 seachtaine!

Téarmaí agus Coinníollacha

  • Ní mór d’iarrthóirí a bheith os cionn 18 mbliana d’aois agus a bheith ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann chun cur isteach ar an gcomórtas.
  • Gnóthóidh duine amháin dearbhán ola téimh baile de luach €300 gach seachtain.
  • Tá na dearbháin laethúla de luach €25 bailí d’ola téimh baile nó stáisiúin pheitril Sweeney Oil. Níl dearbhán de luach €300 bailí ach i leith ola téimh baile amháin.
  • Is é 200 lítear an t-íosmhéid ola téimh baile a sheachadfar.